Actinobiology : અંગો પર કિરણોત્સર્ગનો અભ્યાસ Aerobiology : હવામાં રહેલા સ્પોર અને અંગોનો અભ્યાસ Aeronautics : ઉડ્ડયનશાસ્ત્ર Agriculture : કૃષિશાસ્ત્ર Agrobiology : ખેતજૈવિક વિજ્ઞાન, જેમા વનસ્પતિ જીવન તથા